Wij maken grafmonumenten met vakmanschap, zorg en toewijding

 

 

 

 

 

 

 

WEITEVEEN

Stilteplaats ‘Pleidooi voor de Eenheid’ is gebouwd van de restanten van het voormalige huis van Johan en Corrie Krikken aan de Zuidersloot in Weiteveen. Het monument staat in het natuurgebied van staatsbosbeheer te Weiteveen.

Het ontstaan van de stilteplaats is bijzonder. Door de toekomstige inrichting van het gebied en de daarbij horende hogere waterstand zou de huisplaats van

de familie Krikken dermate vochtig en slecht toegankelijk worden dat bewoning in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn.

Johan en Corrie Krikken hebben daarom hun woning verkocht aan Staatsbosbeheer met de wens iets achter te laten. Uit de restanten van de woning

is een stilteplaats ingericht. Op de plek kunnen bezoekers tot bezinning of tot rust komen.